חומרי רקע

השבת – הזדמנות להגברת רווחה אישית ופריון כלכלי

השבת – הזדמנות לשיח ישראלי בונה בתקשורת

השבת – הזדמנות לבניית אמון וחיזוק הלכידות החברתית בישראל

הצעת מדיניות – הקמת המכון הלאומי לשבת, חברה וכלכלה