ערכי הליבה לתכניות

מיזם שבת UNPLUGGED מבקש לראות בשבת הישראלית הזדמנות למינוף הערכים ההומניים-אוניברסליים הטמונים בה:
הזדמנות לשלומות (well being) אישית, הזדמנות לחיזוק התא המשפחתי, הזדמנות לחיבור הקהילתי, והזדמנות להגברת רגישות חברתית וסביבתית.

תכניות ברוח שבת UNPLUGGED פועלות במטרה להנכיח ערכים אלו באגפיה השונים של החברה הישראלית.

להלן חמשת ערכי הליבה לתכניות שבת UNPLUGGED. ערכים אלו יונקים השראתם מן המסורת היהודית, ולובשים לבוש ישראלי-אקטואלי. תוכנית ברוח שבת UNPLUGGED אמורה לכלול ערכי ליבה אלו.

  1. השבת כמרחב של אחדות וחיבור בין קבוצות שונות בחברה הישראלית.
  2. השבת כיום מיוחד המובדל מיתר ימי השבוע.
  3. השבת כיום “משיב נפש”.
  4. השבת כהזמנה לתיקון חברתי וסביבתי.
  5. חיבור בין המסורת היהודית לבין תרבות ישראלית עכשיווית.

הסברים מדוייקים ניתן למצוא במסמך ערכי הליבה להלן: