תכנית שבת ברשויות המקומיות

הופכים תושבים לקהילה- שבת UNPLUGGED ברשויות המקומיות

תוכנית “הופכים תושבים לקהילה” מאפשרת לרשות המקומית למצות את ההזדמנות הגלומה בשבת על מנת לחזק ולהעשיר את מרקם החיים הקהילתיים והחברתיים ברשות.

הצרכים המוניציפליים מחריפים בשבת: הנוער המנותק מנותק יותר; בעיות במשפחה מחריפות; והקשישים והבודדים בודדים עוד יותר מאשר בימי חול. האם הרשות יכולה להיעזר דווקא בשבת על מנת למלא את צורכי תושביה?

בתוכנית בת שלושה שלבים אנחנו לומדים יחד על השבת ועל הערכים הגלומים בה, ומציגים כיצד רשות מקומית יכולה לשאוב השראה מהשבת לפעילותה.

הכשרה

בשלב א’ אנו מכשירים בכירים ברשויות המקומיות ובונים איתם כלים משמעותיים להטמעת התוכנית ברשות. ההכשרה מורכבת מתכנים יהודיים, מהנגשת כלים מוניציפליים תואמים ומעולם התוכן של בינוי קהילה. 

קבוצה מובילה

בשלב ב’ קבוצת מנהיגות רשותית של מובילים “בעלי עניין”: פעילים חברתיים ברשות, עובדי הרשות המקומית ושחקנים נוספים. הקבוצה לומדת ביחד את תוכני שבת UNPLUGGED. בסופו של תהליך נוצרת קבוצה מגובשת בעלת ידע ייחודי ומחויבות לפעול בנושא, בהתאמה לצורכי הרשות שהם מכירים היטב. 

יישום מודל

בשלב ג’ הרשות נותנת את ברכתה לתוכנית הרשותית שגיבשה קבוצת המובילים, ומפעילה אותה.
*התוכנית היא בתמיכת פדרציית ניו יורק

מחזור א’ של התוכנית נפתח בינואר 2020. נבחרו להשתתף הרשויות הבאות (מתוך 61 רשויות):